Aktuellt på Solgläntan

Vi erbjuder i dagsläget inga platser till Solgläntan då den
förskolan är under avveckling för att slås samman med vår andra förskola, Solbacken. Målet är att vi ska slå oss samman i Solbackens lokaler på
V.Trädgårdsgatan 2 till läsår 20/21.

Varmt välkommen med din ansökan till Solbackens förskola!