Skapande lek
Pedagogerna värnar om att skapa ett stort utrymme för barnets fantasifyllda och skapande lek både ute och inne, men också stunder av lugn och ro eller vila. Barnen får höra muntligt berättade sagor och delta i finger- och danslekar, ramsor och sånger.
Barnen får också arbeta med målning eller bivaxmodellering,
gör enkla dockspel och om möjlighet finns erbjuder vi barneurytmi. Dagens rytm återkommer dag efter dag. Maten, som är vegetarisk, tillreds i vårt eget kök och är biodynamiskt eller ekologiskt odlad av så långt det är möjligt närproducerande bönder.
Årets fester och högtider förbereds och firas tillsammans.

Framtiden
På förskolan leker framtidens generationer. Barnen skall rustas att forma framtidens samhälle på ett självständigt och nyskapande sätt. Målet är att barnets individualitet skall stärkas och socialiseras så att människan i vuxen ålder kan förhålla sig till världen utifrån sin egen trygghet, sin självständiga omdömeskraft och sitt personliga initiativ. Detta är waldorfpedagogikens mål.

Hela människan
Waldorfpedagogiken grundar sig på en spirituell utvecklingspsykologi - den antroposofiska människokunskapen, som Rudolf Steiner lagt grunden till. Pedagogerna har hela människans utvecklingsbehov som motiv för sitt arbete och vill befrämja en utveckling av barnets kroppsliga, själsliga och andliga natur. Tre gåvor vill vi ge till barnen: Livsglädje, Livskraft och Livsmod.

En väg till frihet (Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken)