Waldorfförskolans pedagogik

En Waldorfförskola innebär tid och rum att vara barn och leka
Inomhus har vi kök och rum med lekhörnor. Tillgång till lekmateriel så som träbitar, stenar, kottar, ull och färgglada skynken. Allt bjuder in fantasin och skapandet. Det mesta av lekmaterialet kan användas på många olika sätt.
Pedagogerna är verksamma med praktiska sysslor som matlagning, bakning, städning, täljning, vedsågning, tovning, syarbeten och trädgårdsarbete medan barnen leker. Tygskynkena blir kojor och hus. Skepp, farleder och broar byggs. Barnen leker lekar ur deras egna omvärld eller ur den egna fantasin.
I den verksamma atmosfären kan barnen i lugn och ro utveckla kroppslig skicklighet och initiativ, socialt samspel och fantasi, samt fritt efterhärma vuxna förebilder.

Läs vidare