Kontakta waldorfförskolan i Nyköping

Kontaktpersoner Solbacken
Annellie Runesdotter, Rektor
Tel:0709-680 220
E-post: forskolechefsolbacken@gmail.com

Sarah Theis Pettersson, Ekonomi och Administration
Tel:
0709-680 284
E-post
: kontoret@waldorfforskolaninykoping.s

Solbacken
V.Trädgårdsgatan 2, 611 32 Nyköping
Tel: 0709-680 291