Välkommen till Nyköpings waldorfförskolor

På waldorfförskolan i Nyköping har vi fokus på att arbeta medvetet med att ge leken stor plats.

Hos oss får barn vara barn! Barn idag tycks ha allt. Ändå saknas ofta något väsentligt; frirum för sig själv, att försjunka in i nuet och att dyka in i fantasins speciella rike. Waldorfförskolan erbjuder detta rum och denna tid att få vara barn.

 

Denna hemsida är under konstruktion för att matcha dagens smartphones 
samt under en större revidering.

Waldorfförskolan i Nyköping erbjuder ej längre två enheter utan har from 
aug-20 sammanfört Solgläntan med SOLBACKEN till våra utökade lokaler på 
SOLBACKEN, V.Trädgårdsgatan 2 i Nyköping
.

 

 

Solbacken Solgläntan